WORTAL             INFORMACYJNO             EDUKACYJNY               MŁODYCH
  STRONA SZKOLNA      BEZPIECZNA SZKOŁA    SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKIweb stats stat24


Bezpieczny Internet.

Uzależnienie od sieci.


         Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.


W praktyce określenie to używane jest w kilku znaczeniach.

 • Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność) Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu uzależnienia fizjologicznego stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie.


 • Uzależnienie psychiczne (ang. psychical dependence), znane też jako psychologiczne, to nabyta silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw.


 • Uzależnienie psychiczne cechuje: - wzrost napedu związanym z poszukiwanie środka uzależniającego - wzrost tolerancji na działanie srodka (obniżenie efektu przyjemnosci który on dostarcza) - kompulsywna konsumpcja środka kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia - osłabienie woli - obsesja brania i natręctwa myślowe utrzymujące się i nawracajace nawet po wieloletniej abstynęcji - samooszukiwanie się usprawiedliwiające branie (związane z psychologicznymi mechanizmami obronnymi) - fizyczne wyniszczenie brak zainteresowania otoczeniem niezwiązanym ze srodkiem i jego zdobywaniem - wypalenie emocjonalne prowadzące do samobójstwa


 • Zależność psychiczna to stan w którym osoba dotknięta tą chorobą nie jest w stanie bez pomocy z zewnatrz przerwać zachowań kompulsywnych związanych ze zdobywaniem i konsumpcją. Nie leczone zależnośc psychiczna od substancji chemicznych prowadzi najczęściej do więzienia, szpitala psychiatrycznego a w końcu i śmierci. Na dzień dzisiejszy nie są znane skuteczne metody leczenia uzależnienia psychiocznego od substancji chemicznych. Możliwe jest zatrzymanie kompulsywnych zachowan ale nie całkowite wyleczenie.

 • "Psychicznie" uzależnić można się od wszystkiego, włącznie z takimi rzeczami jak: dowolna substancja chemiczna, grupa ludzi, telewizja, internet, słodycze, kupowanie, hazard.

 • Uzależnienie społeczne, wiąże się z zażywaniem środków toksycznych pod wpływem panującej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie (np. hippisów), w kręgach młodzieży z tzw. subkultur. Istotą zjawiska jest bardzo silne uzależnienie od grupy, co pociąga za sobą bezwzględne respektowanie panujących w niej zasad i obyczajów. Ponadto osoba uzależniona, w miarę pogłębiania się choroby rezygnuje z ważnych dla siebie wcześniej aktywności, wypada z ról społecznych (utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik zainteresowań, zawężenie kontaktów do grupy narkomańskiej). Następuje coraz większa marginalizacja i najczęściej również kryminalizacja środowiska, w którym obraca się uzależniony.

 •       © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone