UWAGA !!!

 

Opłaty za obiady przyjmuje kierownik ¶wietlicy szkolnej p. Ewa Pałaszewska.

 

od 1-szego do 7-mego dnia roboczego każdego miesi±ca

w gabinecie obok sali gimnastycznej

codziennie 7.30 - 10.30 oraz w poniedziałki

i pi±tki 13.00 - 14.00