SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „JESTEM GOSPODARNY”

 

 

 

REALIZACJA

   Zakończyliśmy realizację projektu. Projekt pod hasłem „Jesteśmy gospodarni” był realizowany w naszej szkole od 25 marca do 24 maja 2006 r. Głównym założeniem projektu było uświadomienie dzieciom jak ważna jest prawidłowa gospodarka domowym budżetem oraz sposób pozyskiwania środków finansowych. Wśród celów przedsięwzięcia były także: wyrabianie wrażliwości na potrzeby własne i innych, rozwijanie umiejętności podejmowania własnych działań oraz logicznego i twórczego myślenia, wdrażanie do przezwyciężania trudności i doprowadzania działania do zamierzonego celu, uwrażliwienie na znaczenie roli pieniądza w życiu  człowieka oraz właściwe rozumienie wpływu przedsiębiorczości na realizację swoich marzeń.

   Otrzymane dofinansowanie w pełni pokryło koszty osobowe, a co najważniejsze wzbogaciło zajęcia o różnego rodzaju materiały plastyczne. Jak już wspominałam przy podawaniu programu projektu, uczniowie biorący w nim udział nie pochodzą z rodzin zamożnych. Starałam się więc wzbogacić materiały do zajęć plastycznych w takie akcesoria, na które nie stać rodziców moich wychowanków (np.: farby, ozdobne flamastry, zakreślacze, ozdobne dziurkacze, papiery samoprzylepne, kolorowe kartony, pastele, ozdobne taśmy klejące). Sprawiłam tym im wielką radość. Dzieci domagały się, by powtarzać zajęcia z tworzeniem reklam, czy też pomysłem na własną przyszłość. Dzięki dofinansowaniu udało mi się zrealizować całe przedsięwzięcie.

Nie sądziłam, że tak odległa tematyka dla dziecka znajdzie tak wielkie zainteresowanie. Dzieci w trakcie spotkań i wycieczek zostawały dodatkowo obdarowywane przez sponsorów.

Na koniec projektu dzieci przedstawiły inscenizacje dla swoich kolegów i koleżanek z innych klas na temat oszczędzania i prawidłowego gospodarowania pieniędzmi.

 

 

 

NAJLEPIEJ

   Każde z zaplanowanych zajęć, choć tematycznie podobne było inne. Największa korzyść jaka z nich wyniknęła to zrozumienie podstawowych wydatków rodziny i to, że nie zawsze można sobie pozwolić na „zachciankowe zakupy”. Poprzez loterię fantową i gromadzenie środków na zorganizowanie Dnia Matki uczestnicy przekonali się, że trzeba się napracować, aby zarobić pieniądze. Zrozumieli, że tylko dobre wykształcenie i ciągłe uczenie się może zapewnić dobrą pracę a tym samym lepsze życie. Dzięki temu programowi dzieci mogły zobaczyć niedostępne dla zwykłych obywateli zaplecza banku jak i dużego supermarketu. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci jak i rodziców. Nawet po całym dniu spędzonym w szkole niecierpliwie czekały na zajęcia. Chętnie przynosiły dodatkowe informacje i materiały na podany wcześniej temat i bardzo aktywnie brały udział we wszystkich spotkaniach. Nie chciały przyjąć do wiadomości, że to już koniec cyklu spotkań. Same dawały propozycje zajęć dodatkowych na przyszły rok szkolny. Uważam to za wielki sukces tego przedsięwzięcia i bardzo dziękuję, że dano mi możliwość realizacji projektu a tym samym uwrażliwienia dzieci na trudne realia życia codziennego ich rodzin. Wszystkie zajęcia były wspierane metodami problemowymi i wymuszającymi twórcze i logiczne myślenie. Możemy się pochwalić również tym, że naszym przedsięwzięciem zainteresowały się lokalne media. Informacje z realizacji projektu pojawiły się w miesięczniku samorządowym „Nowiny Andrychowskie” (nakład - 2 600) i „Twoim Radiu Andrychów”. 

 

 

 

OPINIA

   Jak już wcześniej wspomniałam, zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Oto kilka wypowiedzi zebranych po zakończeniu zajęć:

Kinga - Wreszcie wiem, skąd i dlaczego pojawiły się pieniądze. Tata mi nie potrafił tego wytłumaczyć. Teraz tata mi zazdrości, że widziałam podziemia banku.

Kamil - Pierwszy raz miałem do rysowania takie fajne kredki i pisaki. Starałem się zrobić plakat jak najładniej. Wycieczka do banku była świetna. Nie wiedziałem, że jest tam tyle zabezpieczeń.

Zuzia - Bardzo się cieszyłam, kiedy moja mama zobaczyła przyjęcie zorganizowane na Dzień Mamy w naszej klasie. Nie mogła uwierzyć, że sami wszystko zorganizowaliśmy - i poczęstunek i prezenty. Powiedziała, że jest ze mnie dumna.

Mama Gosi - Gosia z wielkim zaangażowaniem opowiadała nam o kolejnych zajęciach. Zawsze z niecierpliwością czekała na następne. Bardzo się cieszę szczególnie z zajęć związanych z wirtualnymi  zakupami. Gosia przekonała się, ile kosztuje wyżywienie rodziny w stosunku do zarobków rodziców. Bardzo się cieszę, że dzieci mogły poznać trud zarobkowania i trudność w wydawaniu zarobionych pieniędzy. Jestem zadowolona, że moja córka chodzi do tej właśnie szkoły, gdzie są możliwości uwrażliwienia dziecka na potrzeby całej rodziny.

   Z wypowiedzi uczniów wynika, że dzieci bardzo poszerzyły swoją wiedzę z zakresu gospodarności. Obce dotąd pojęcia takie jak: bank (utożsamiany wcześniej wyłącznie ze skarbcem, gdzie przechowuje się pieniądze) czy lokata stały się dla nich jasne. Teraz bardziej zwracają uwagę na oszczędne dysponowanie swoim kieszonkowym. Rodzice byli zadowoleni z faktu, że ich pociechy miały możliwość efektywnego spędzenia wolnego czasu. Zajęcia pozwoliły również wprowadzić ich pociechy w tak trudny temat jak oszczędzanie i zarządzanie swoimi pieniędzmi.