SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II

Temat zajęć : Jakie jest jabłko ?

Usytuowanie tematu w podstawie programowej : Czytanie, tworzenie, rozumienie i interpretowanie różnych tekstów odpowiednich do wieku.

Miejsce tematu w programie pracy klasy : Ogród pełen barw.

Cel zajęć :
Cel ogólny : - kształcenie umiejętności opisywania przedmiotu
Cele operacyjne : - uczeń wyodrębnia istotne cechy opisywanego przedmiotu
- umie czytać cicho ze zrozumieniem
- wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat
- zna rolę przymiotnika jako określenia rzeczownika
- gromadzi wyrazy oznaczające kształt, wielkość, barwę
- potrafi porównywać przedmioty
- jest czujny ortograficznie w zakresie pisowni rodziny
wyrazu “jabłko”
- zna liczby parzyste i nieparzyste
- zna wartości odżywcze i higienę spożywania owoców
- potrafi posługiwać się nożykiem do obierania

Obszary edukacji : polonistyczna, środowiskowo społeczna,
matematyczna, muzyczno - ruchowa

Procedury realizacji celów :
Materiał nauczania : zbieranie owoców, ich znaczenie w prawidłowym odżywianiu i higiena ich spożywania
Strategie nauczania : przyswajanie, działanie
Środki i materiały wykorzystane na zajęciach : tekst pt.“Prezent dziadka” , trening, ćwiczenia słownikowo frazeologiczne, kontur jabłka, zadania matematyczne, kredki, kaseta z piosenką pt. “Jabłko” , naturalny okaz jabłka dla każdego ucznia, nożyki do obierania


Przebieg zajęć :

I Część wstępna

1. Powitanie.
2. Trening : Podkreśl rzeczowniki nazwy owoców.
poziom pierwszy zegar, chmury, wiśnie, ogień, agrest, kwiatek, truskawka,
żaba, jabłko, podłoga, poziomki, serce, brzoskwinie
poziom drugi - piękny, maliny, zegar, posłał, czereśnie, ogień, słaby,
długi, pisał, piosenka, wiśnie, strona, poziomki, źródło,
prosty, brzoskwinie, wisi, jabłko

II Część główna

3. Rachunek pamięciowy : Policzcie dwójkami od 0 do 10, trójkami od 0 do
18, trójkami od 5 do 20, dwójkami od 20 do 8, czwórkami od 18 do 2,
piątkami od 25 do 0.
4. Rozwiązywanie karty matematycznej nr 19 z podręcznika “Wesoła szkoła” :
O liczbach parzystych i nieparzystych i o owocach soczystych.

5. Dobieranie przymiotników opisujących model jabłka :
-
prezentacja modelu jabłka

- omówienie pisowni wyrazu “jabłko” z wykorzystaniem wyrazów
pokrewnych jabłoń, jabłonka, jabłuszko
- dobieranie przymiotników jako odpowiedzi na pytanie : Jakie jest jabłko ?.
6. Ciche czytanie opowiadania w celu wyodrębnienia opisu jabłka :
poziom pierwszy wyróżnienie opisu jabłka czcionką pochyłą

poziom drugi - czcionka jednolita
- praca cicha z tekstem zgodnie z poleceniem : Przeczytaj opowiadanie “Prezent dziadka” .Podkreśl ołówkiem zdania opisujące jabłko.

Prezent dziadka

Wczoraj zachorowałem. Leżę sobie w łóżku i nudzę się okropnie. Nagle
słyszę dzwonek do drzwi. Myślę kto to? . Poznaję po głosie, że to mój
ukochany dziadek. Od razu wchodzi do mojego pokoju.
- Witaj smyku. Zgadnij co ci przyniosłem?
- Nie wiem odpowiadam słabym głosem.
Dziadek podaje mi torbę pięknych jabłek. Wyjmuję jedno i oglądam je
uważnie. Jest duże i okrągłego kształtu. Jego gładka skórka błyszczy
w promieniach słońca. Całe jabłko jest koloru żółtego, a zdobi je jedynie
czerwony rumieniec. Jabłko zakończone jest cienkim, brązowym ogonkiem.
Sprawia apetyczne wrażenie. Mama umyła jabłko i od razu je zjadłem. Było
słodkie i soczyste. Zaraz poczułem się lepiej.
7. Głośne odczytanie zaznaczonych fragmentów.
8. Inscenizowanie ruchem piosenki „ Jabłko .
9.
Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne :
poziom pierwszy Wyszukaj w opowiadaniu rzeczowniki do podanych

przymiotników :
duże (co?) ................................
okrągły
(co?) ...............................
gładka
(co?) ..............................
żółty
(co?) ..............................
czerwony
(co?) ..............................
cienki
(co?) ..............................
brązowy
(co?) ..............................
apetyczne
(co?) ..............................

poziom
drugi Wyszukaj w opowiadaniu przymiotniki do podanych

rzeczowników :
jabłko (jakie?) ...........................
kształt
(jaki?) ...........................
skórka
(jaka?) ...........................
kolor
(jaki?) ...........................
rumieniec
(jaki?) ............................
ogonek
(jaki?) ............................
wrażenie
(jakie?) ............................

poziom
trzeci Połącz strzałką rzeczowniki z przymiotnikami :

jabłko gładka
kształt żółty
skórka brązowy
kolor okrągły
rumieniec apetyczne
ogonek duże
wrażenie czerwony
cienki

10. Głośne odczytanie wykonanych zadań zwrócenie uwagi na związek
zależności między rzeczownikiem a przymiotnikiem.
11. Zamalowanie konturów jabłka kierując się opisem i zgromadzonym
słownictwem:
- praca cicha zgodnie z poleceniem : Pomaluj kredkami jabłko zgodnie
z opisem.12. Zapis w zeszycie:
- ustalenie i zapisanie tematu lekcji : Jakie jest jabłko ?
- wklejenie pomalowanego jabłka
- indywidualne układanie zdań opisujących to jabłko.

III Część końcowa


13. Porównywanie opisywanego jabłka z naturalnym okazem.
Omówienie wartości odżywczych i higieny spożywania owoców.
14. Konkurs na najdłuższą obierkę ze skórki jabłka. Formowanie z nich
w grupach różnych ciekawych kompozycji ( np. dom, kontur jabłka,
smacznego” , drzewo ) .
15. Pożegnanie.


UWAGI :
Dla uczniów z szybkim tempem pracy przygotowano dodatkowe zadania :
- Poćwicz piękne czytanie podkreślonych zdań.
- Podkreśl na zielono wyrazy z “ż”.
- Podkreśl na niebiesko wyrazy z dwuznakami.
- Podkreśl na czerwono wyrazy z “ą” i “ę”.

opracowała Izabella Romańska