ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO

2010/ 2011

1 wrze¶nia 2010 r. - ¶roda

KLASY       I   - III

8 00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych:

                                      II D – sala 11a        II E – sala 12a      II F – sala 10a      

         III A – sala 6a     III B – sala 8a       III C – sala 9a     III D – sala 7a     III E – sala 6       III F – sala 7

 

9 00 – uroczysta msza ¶więta

10 00 – spotkanie uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej; potem spotkanie w wyznaczonych salach lekcyjnych:

     I A – sala 6a          I B – sala 12a       I C – sala 7a       I D – sala 9a          I E – sala 6       I F – sala 8a

 

10 00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych:

II A – sala 7                  II B – sala 10a              II C – sala 11a