Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
"NAJGRZECZNIEJSZE DZIECKO MIESIĄCA"Cel : motywowanie dzieci do kulturalnego zachowania , przestrzegania zasad współżycia społecznego zawartych w regulaminie świetlicy .

Miejsce : świetlica i jadalnia .
Uczestnicy : uczniowie z klas I -III zapisani na zajęcia do świetlicy.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu : kierownik i wychowawcy świetlicy.
Czas trwania : kolejne miesiące roku szkolnego.

ZASADY KONKURSU

1. Pierwszego dnia każdego miesiąca wywieszana jest na gazetce w świetlicy plansza z nazwiskami dzieci i ilością dni nauki w danym miesiącu.

2. Wychowawca przypomina zasady konkursu :
- każdego dnia na koniec zajęć wychowawca ocenia zachowanie poszczególnych uczniów.
- dziecko może otrzymać jedną z trzech ocen :

-wzorową ( czerwone kółeczko)
-dobrą ( zielone kółeczko)
-naganną ( czarne kółeczko)

Każda z ocen jest punktowana :
wzorowa - 2 pkt.,
dobra - 1 pkt.,
naganna- 0 pkt.

- Wzorową ocenę otrzymuje uczeń , któremu wychowawca zwracał uwagę maksymalnie 3 razy ,a zachowanie ucznia ulega zdecydowanej poprawie.

- Dobrą ocenę otrzymuje uczeń , któremu wychowawca zwracał uwagę do 10 razy,a uczeń próbuje poprawić swoje zachowanie.

- Naganną ocenę otrzymuje uczeń , któremu wychowawca zwracał uwagę ponad 10 razy, a uczeń nie wykazuje poprawy swojego zachowania.

3. Wychowawca przy ocenie zachowania ucznia bierze pod uwagę samoocenę dziecka i zdanie grupy.

4. Jeżeli uczeń przez trzy kolejne dni otrzymuje ocenę naganną, kierownik świetlicy kontaktuje się z rodzicami ucznia w celu ustalenia przyczyny nieodpowiedniego zachowania.

5. Na koniec miesiąca kierownik świetlicy podlicza punkty zdobyte przez każdego ucznia i wybiera osoby z największą ilością punktów.
6. Dyplom otrzymuje każda osoba, która zdobyła największą ilość punktów lub maksymalnie mniej o 4 punkty od zwycięzcy oraz nie dostała w danym miesiącu żadnej oceny nagannej.

7. Dyplomy wręcza kierownik świetlicy pierwszego dnia miesiąca oraz wywiesza na gazetce w świetlicy listę osób wyróżnionych.

WZÓR DYPLOMU>>>
powrót do strony głównej>>>


Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITENasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".


Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
w konkursie Eduseeka!!!


Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁY

Sprawdź pogodę
w Andrychowie! 


Pogoda

      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone