WORTAL             INFORMACYJNO             EDUKACYJNY               MŁODYCH
  STRONA SZKOLNA      BEZPIECZNA SZKOŁA    SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKIweb stats stat24


Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami obcymi.

Jak być bezpiecznym - porady dla dzieci i młodzieży.


    Pamiętaj:

 • nie chwal się posiadaniem rzeczy wartościowych, takich jak telefon komórkowy, drogi zegarek, odtwarzacz mp3, pieniądze. Mogą one wzbudzić zazdrość i stać się przedmiotem kradzieży. Staraj się nie przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów;


 • nie noś wartościowych rzeczy typu telefon, odtwarzacz mp3 i innych na tzw. „smyczy” na szyi, dodatkowo na wierzchniej części ubrania.


 • nie noś klucza do mieszkania w widocznym miejscu;


 • zachowaj szczególną ostrożność wobec młodzieży, która jest znana z używania przemocy wobec innych. Postaraj się unikać miejsc, w których mógłbyś zostać zaatakowany, zaczepiony, szarpany;


 • jeśli jesteś szykanowany przez kolegów lub koleżanki z klasy, zgłoś to jak najszybciej osobom dorosłym: nauczycielom, wychowawcy, rodzicom, opiekunom;


 • w sytuacji tzw. „zaczepek” ze strony rówieśników nie podejmuj rozmowy, dyskusji, nie angażuj się w sprzeczki. Staraj się przebywać wśród większej grupy osób, na których pomoc możesz liczyć;


 • jeżeli zostaniesz napadnięty natychmiast powiadom o tym fakcie Policję. Upływający czas działa na korzyść sprawców;


 • w przypadku, gdy jakiś kolega nalega, żebyś oddał mu swoje pieniądze lub rzecz należącą do ciebie i grozi Ci pobiciem, daj mu to i natychmiast poinformuj o tym fakcie rodziców, nauczyciela lub Policję;


 • jeśli to konieczne, staraj się nie wracać do domu samotnie;


 • zawsze i każdorazowo informuj rodziców, opiekunów o miejscu zabawy i czasie powrotu do domu;


 • w każdym przypadku, gdy ktoś – grożąc – zmusza Cię do zrobienia czegoś, co uważasz za złe, poinformuj o tym dorosłych


 • pamiętaj nikt nie ma prawa zmuszać Cię do zrobienia rzeczy, które Cię poniżają, których się wstydzisz i takich, które są czynem karalnym. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja poinformuj o takim fakcie rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców.


 •       © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone