Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Pedagog i psycholog

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA W NASZEJ SZKOLE.      Głównymi adresatami wszelkich naszych działań w szkole są uczniowie. To właśnie na nich skupia się najwięcej naszej pracy. Staramy się rozpoznawać (diagnoza) ich potencjalne możliwości, trudności oraz sytuację wychowawczą. Rozpoznanie takie jest potrzebne, aby dobrze zaplanować pracę z dzieckiem i poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne czy interwencyjne wobec uczniów.

      Duża liczba trafiających do nas uczniów ma różnego rodzaju problemy. Najczęściej są to problemy z zachowaniem, wynikające często z nadpobudliwości dzieci. Wiele dzieci ma też zaburzenia emocjonalne wynikające z sytuacji domowej, czy szkolnej. Ponieważ w naszej szkole są klasy integracyjne, duża grupa dzieci ma różnego rodzaju zaburzenia i deficyty wymagające indywidualnego podejścia terapeutycznego, dydaktycznego i wychowawczego. Pracujemy z takimi dziećmi na indywidualnych zajęciach terapeutycznych oraz poprzez zajęcia w klasach. Pomagamy również w dostosowaniu wymagań i programów nauczania dla tych dzieci. Uczniowie przychodzą do nas odrabiać zadania, uczyć się i utrwalać zdobyte wiadomośći. Staramy się również dużo uwagi poświęcać dzieciom zdolnym, pomagając rozwijać ich zdolności.

       Nasza praca polega także na zbieraniu informacji na temat uczniów, rodziców, nauczycieli, problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, wykorzystujemy także informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć. Właściwe rozpoznanie problemów pomaga nam opracować koncepcje pracy z klasą czy pojedynczym uczniem oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami. Współpracujemy także z instytucjami i osobami, w zainteresowaniu których są nasi uczniowie i ich rodziny (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Wspierania Rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi itp.)

      Do innych naszych zadań w szkole należy organizowanie warsztatów, których celem jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w unikaniu zagrożenia, skutecznego odmawiania i szukania pomocy. Podczas zajęć warsztatowych staramy się integrować klasę, pomagać uczniom budować pozytywne wizerunki własnej osoby i klasy. Celem pracy z grupą bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, czy mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu. Zajęcia takie pozwalają uczniom wyrazić swoje, często negatywne, emocje oraz nauczyć się rozwiązywania konfliktów i zasad efektywnej komunikacji. W ten sposób klasa lepiej się integruje, poszczególni uczniowie poznają się, znają swoje mocne i słabe strony, nie tylko jako poszczególnych członków klasy, ale całego zespołu klasowego.

       Jako psycholog swoje oddziaływania rozpoczynam już w klasach pierwszych, ucząc dzieci kto to jest psycholog i kiedy można do niego przyjść. Podkreślam, że czekam na nich zawsze, nie tylko gdy mają jakiś problem. Widzę, że przynosi to skutek, ponieważ dzieci przychodzą chętnie porozmawiać, pochwalić się swoimi sukcesami i osiągnięciami. Dzięki temu nie kojarzą psychologa z osobą, do której chodzą ludzie zaburzeni i chorzy i z większą łatwością przychodzą wówczas wtedy, gdy dzieje się coś złego.

W naszej szkole psycholog opiekuje się uczniami klas I - III, a pedagog - klas IV - VI. Jednak każda z nas zawsze wysłucha każdego ucznia, niezależnie z jakiej jest klasy. Również zawsze interweniujemy w sytuacjach konfliktów, złego zachowania i wtedy, gdy coś się dzieje złego szkole.

       Pracujemy również z rodzicami, którzy sami zgłaszają się, bo nie wiedzą, jak poradzić sobie w różnych sytuacjach wychowawczych. Udzielamy im porad i wspólnie staramy się znaleźć rozwiązanie sytuacji, w jakiej się znaleźli. Kontaktujemy się także z rodzicami, którzy sami nie wykazują inicjatywy, ale sytuacja dziecka niepokoi nas i dlatego prosimy ich o rozmowę.

Jako pedagog zajmuję się sprawami socjalnymi i organizowaniem pomocy dzieciom z ubogich rodzin.

      Staramy się pełnić swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i jak najlepiej potrafimy. Jesteśmy w ciągłej superwizji u doświadczonego terapeuty. Dbając o własny rozwój i podnoszenie umiejętności i kwalifikacji, bierzemy udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Podsumowując - do naszych zdań należą:

1. Poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
2. Dokonywanie diagnozy dzieci,
3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci,
4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
5. Prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym,
6. Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów,
7. Współpraca z placówkami specjalistycznymi, logopedą,
8. Interwencje doraźne (różnorodne sytuacje problemowe),
9. Udział w życiu szkoły (imprezy, przedsięwzięcia, projekty ogólnoszkolne),
10. Praca przy konstruowaniu i wdrażaniu różnorodnych programów i projektów,
11. Prowadzenie psychoedukacji dla rodziców,
12. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności.


Pedagog szkolny- mgr Róża Maszczyńska
Psycholog szkolny mgr Izabela Ziółkowska


powrót do strony głównej>>>

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITENasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".


Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
w konkursie Eduseeka!!!


Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁY

Sprawdź pogodę
w Andrychowie! 


Pogoda

      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone