Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKI


web stats stat24


Publikacje

Ocena programu "Język niemiecki"
w nauczaniu wczesnoszkolnym - "Piórnik".
        Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej to niezwykle skomplikowany proces przekazywania i przyswajania uczniom różnorodnych umiejętności oraz sprawności. Uatrakcyjnienie przebiegu tego procesu to najistotniejszy element w nauczaniu wczesnoszkolnym. Połączenie nauki języka obcego z elementami technologu informatycznej w sposób znaczący wzbogaca formy ćwiczeń na zajęciach języka obcego.

Program "Język niemiecki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym - piórnik" umożliwia uczniom poznawanie leksyki oddziałując wszechstronnie na różne zmysły (słuch, -wzrok, dotyk). Ta różnorodność oddziaływania wzmacnia proces przyswajania materiału leksykalnego prezentowanego w programie. Najistotniejszym jest tutaj bodziec słuchowy. Uczeń ma możliwość wielokrotnego ( dostosowanego do własnych potrzeb) odtwarzania zapisu fonicznego dowolnego wyrazu, stwarza to możliwość ewaluacji własnych umiejętności językowych (samodzielnego korygowania wymowy).
Kształtowanie u ucznia nowego systemu fonologiczno-fonetycznego (bazy artykulacyjnej języka obcego) jest najważniejszym elementem nauki języka obcego w okresie wczesnoszkolnym. Umiejętność poprawnej artykulacji uczeń powinien bowiem nabyć przed ukończeniem 12 roku życia, gdyż po tym okresie następuje nastawienie bazy artykulacyjnej wyłącznie na język ojczysty. "

Możliwość kształtowania od najmłodszych lat tej umiejętności, korzystając z bardzo dobrze pod kątem fonetycznym przygotowanej ścieżki dźwiękowej programu " Piórnik", pozwoli na wykorzystanie naturalnej zdolności ucznia w wieku wczesnoszkolnym. Elementy wpływające na postrzeganie zmysłami wzroku i dotyku wzmocnią proces zapamiętywania. Możliwość ćwiczenia sprawności w obsługiwaniu komputera w sposób znaczący sprzyjać będzie motywowaniu ucznia do samodzielnej pracy. Wykorzystany materiał leksykalny jest zgodny z programem nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

mgr Joanna Fintzel-Piętak (magister filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

powrót do strony głównej

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE
Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".


Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
w konkursie Eduseeka!!!Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁYSprawdź pogodę
w Andrychowie! 


Pogoda
      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone