WORTAL             INFORMACYJNO             EDUKACYJNY               MŁODYCH
  STRONA SZKOLNA      BEZPIECZNA SZKOŁA    SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKIweb stats stat24


Odpowiedzialność prawna nieletnich.

Kim jest osoba nieletnia?
Nieletni, odpowiadający w sensie prawa, to osoba, która:

 • nie ma ukończonych lat 18 i zachowuje się w sposób świadczący o demoralizacji


 • Zachowania świadczące o demoralizacji - to w szczególności takie zachowania jak:
  niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, wagarowanie, zaniedbywanie nauki, niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą, przebywanie dłuższe poza domem bez kontroli, wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów, zachowania agresywne, wandalizm, ucieczki z domu, picie alkoholu, używanie narkotyków, palenie tytoniu, przedwczesne podejmowanie życia seksualnego.


 • popełniła czyn karalny po ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem lat 17


 • Czyn karalny - jest to czyn zabroniony przez ustawę:
  są to przestępstwa (zbrodnie lub występki), przestępstwa skarbowe oraz niektóre wykroczenia, w tym: przeciwko porządkowi publicznemu (art. 51 i 62 kodeksu wykroczeń), instytucjom państwowym i społecznym ( art.. 69 k.w.), bezpieczeństwu osób i mienia (art. 74 i 76 k.w.), bezpieczeństwu w komunikacji (art. 85 k.w.), mieniu (art. 119, 122, 124 k.w.), interesom konsumentów (art. 133 k.w.) lub urządzeniom użytku publicznego (art. 143 k.w.)


 • nie ma ukończonych 21 lat, a wobec której został przez sąd orzeczony środek wychowawczy lub poprawczy


 • Sąd może wobec nieletniego orzec środek wychowawczy (np. ustanowić nadzór kuratorski, umieścić w placówce opiekuńczo - wychowawczej) lub poprawczy (umieścić w zakładzie poprawczym). Wykonanie tych środków ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez te osoby 21 lat.

        © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone