HARMONOGRAM OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

w dniu 15.11.2008r.

 

KLASY I- III

800 – 845        Prezentacje prac wykonanych na zajęciach poświęconych tematyce

                       patriotycznej

900 – 1015 -     Spotkania z zaproszonymi gośćmi

 

KLASY IV

900  -  1030       Wyjście w teren – wykonanie fotoreportażu

1030 – 1115    -  Przygotowanie się do prezentacji dotyczącej Andrychowa – sale lekcyjne

1115 -  1140    -  Prezentacja prac – sala gimnastyczna 

1140 – 1200     Wykonanie pamiątkowego zdjęcia uczniów z wychowawcą           

w razie brzydkiej pogody:

 900 – 1030      Wykonanie prac plastycznych związanych z Andrychowem – sale lekcyjne

1030 -  1100      Prezentacja prac – sala gimnastyczna

1100 – 1140     Konkurs „Jeden z dziesięciu” – sala gimnastyczna

1140 – 1200     Wykonanie pamiątkowego zdjęcia uczniów z wychowawcą           

 

 

 

 

KLASY V

800  -    815      - Uroczyste spotkanie w sali gimnastycznej

815  -    1045     Przygotowanie gier planszowych o atrakcjach i zabytkach Małopolski                  

                         sale  lekcyjne

1045 - 1100    -  Wykonanie ekspozycji z najlepszych gier planszowych  - korytarz przy sali

                          gimnastycznej                       

 

 

KLASY VI

800  -    815      - Uroczyste spotkanie w sali gimnastycznej

815 -    945          Przygotowanie  prezentacji dotyczących różnych regionów Polski

                           - plakat, praca literacka  - sale lekcyjne

945  – 1030         Prezentacja prac, przedstawienie legendy, ciekawostki dotyczącej danego

                         regionu  -  sala gimnastyczna

1030 – 1100    -  Wykonanie wystawy prac plastycznych, wybór najlepszej pracy – korytarz

                         na parterze Szkoły (przy gazetce Samorządu Uczniowskiego)

-------------------------------------------------------

Obiady : 1015 - 1230