SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

W ANDRYCHOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

PRZEPROWADZONYCH METODĄ

OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała mgr Katarzyna Penkala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 maja 2006 r.

Andrychów

 

 

 

 

TEMAT : Czy potrafię już czytać ze zrozumieniem i prawidłowo układać zdania?

 

CELE LEKCJI : 1. Kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

                           2. Doskonalenie umiejętności zamykania myśli w formie zdania.

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA:

1.      Dzisiaj przekonacie się, czy potraficie juz czytać ze zrozumieniem.

2.      Spróbujecie ułożyć i zapisać w formie zdania  prawidłowe odpowiedzi do pytań.

3.      Sprawdzimy czy pamiętajcie o właściwej budowie zdania.

NACOBEZU – USTALONE Z UCZNIAMI

  - Zastanówmy się wspólnie na co w dzisiejszych zajęciach zwrócimy szczególną uwagę.

1.      Czy potrafimy czytać ze zrozumieniem?

2.      Czy właściwie odpowiemy na pytania związane z tekstem?

3.      Czy prawidłowo budujemy zdania?

                                         P R Z E B I E G  L E K C J I

 

1.      Uczniowie siadają w kręgu

2.      Podanie celów lekcji w języku ucznia

PYTANIE KLUCZOWE- Do czego przyda się wam umiejętność prawidłowej budowy

                                zdania?

                            3. Określenie z uczniami „nacobezu

                           4. Przypomnienie tematyki, najważniejszych treści z minionego kręgu

                               tematycznego.

 

                            - Przypomnimy sobie nasza podróż po Polsce. Postarajcie się ułożyć ciekawe zdania na temat:

                             P

                             O

                             L

                             S

                             K

                             A

 Przypominam, że każdy pierwszy wyraz zdania ma się zaczynać na kolejną literę tego wyrazu.

SAMOOCENA w formie pytań i testu wyboru. Nauczyciel czyta pytania, a uczniowie na przygotowanych kartach zaznaczają prawidłową odpowiedź. Prowadząca na bieżąco mówi uczniom poprawne odpowiedzi (karta odpowiedzi w załączniku).

                          5.Przypomnienie nacobezu przed przystąpieniem do cichego czytania i redagowaniem odpowiedzi. Przyczepienie na tablicy przygotowanych na paskach „nacobezu”.

                   CZYTAJ  UWAŻNIE.

 

                    DOKŁADNIE NAPISZ ODPOWIEDZI.

 

                    ZWRÓĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWĄ BUDOWĘ ZDANIA.

    

                        Zdanie zaczynamy wielka literą.

                        Zdanie kończymy kropką.

                        Zdanie ma czasownik.

 

6. Metoda świateł drogowych – informacja zwrotna

    Czy każdy z was zrozumiał polecenia? Możemy ruszać? Pokażcie światła drogowe.

     Jeśli pokażą się żółte lub czerwone udzielam informacji i tłumacze „nacobezu” jeszcze raz.

 

7. praca z tekstem

 

NOTATKI I DODATKOWE ĆWICZENIA:

 

 

8. Uczniowie , którzy bardzo szybko pracują, otrzymują po skończonej pracy dodatkowe ćwiczenie w formie krzyżówki  tematycznie związanej z celami lekcji.

 

OCENA KOLEŻEŃSKA

 

- U uczniowie wymieniają się miedzy sobą kartami pracy.

-Przypomnienie „nacobezu” do prawidłowego tworzenia zdania.

- Przypięcie kolejno na tablicy poprawnych odpowiedzi na pytania do tekstu.

- Uczniowie sprawdzają prace kolegów z propozycjami i nacobezu przypiętymi na tablicy.

- Po kontroli uczniowie piszą koledze jedno dwuzdaniowy komentarz zgodny

z „nacobezu” –-informacja zwrotna

- Wymiana kart i czytanie komentarzy.

 

PRACA DOMOWA

Uczniowie otwierają wcześniej przygotowane koperty. Mają w nich mapkę Polski z zaznaczoną Wisłą oraz naniesionymi przy niej prostokątami, pustymi miejscami na wpisanie nazw miast.

INSTRUKCJA – NACOBEZU DO PRACY DOMOWEJ

  1. Wklej mapkę do zeszytu.
  2. uzupełnij nazwy miejscowości w pustych polach- pamiętaj o wielkiej literze w nazwach miast.
  3. Pod mapką zapisz co najmniej trzy zdania o dowolnym mieście zaznaczonym na mapie.
  4. Możesz dodatkowo wykolorować mapkę i umieścić na niej inne miejscowości.

Życzę powodzenia.

 

PODSUMOWANIE

 

Dzieci siadają w kręgu i metoda zdań niedokończonych dokonują refleksji swojej

pracyinformacja zwrotna

-Przypomniałem sobie , że.......

-Wiem, że.....

- Czytanie to...

 

-Musze popracować nad.....

-Musze utrwalić......

 

POŻEGNANIE

 

 

 

…………………………………………………….                                     ……………………

imię i nazwisko                                  klasa                                                                data

 

 

KARTA PRACY- CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

 

 

Przeczytaj bardzo uważnie tekst, a następnie ułóż i zapisz pełnymi zdaniami odpowiedzi na pytania z nim związane. Jeśli masz jakieś wątpliwości wróć jeszcze raz do tekstu. Pamiętaj o prawidłowej budowie zdania. Nim zgłosisz się, że skończyłeś pracę przeczytaj zdania i popraw błędy ortograficzne. Życzę powodzenia!

 

„P A L C E M   P O    M A PI E „

 

Wyruszamy w podróż palcem po mapie naszej Ojczyzny. Polska leży w centrum Europy. W jej południowej części znajdują się najważniejsze góry- Tatry. Niedaleko Tatr leży Kraków, który był kiedyś drugą stolicą Polski. Z tym miastem związanych jest kilka legend np.

„O smoku wawelskim” czy „O krakowskim hejnale”. Płynąc Wisłą w głąb kraju, trafiamy na nizinne tereny Mazowsza. Tutaj znajduje się Warszawa – najważniejsze miasto w kraju .

Tu mają siedzibę: parlament, rząd, prezydent. Ze stolicą również związane są legendy takie jak: „O Warsie i Sawie” lub „ O Syrence”.

Wyjeżdżając ze stolicy  w kierunku północnym trafiamy na  Warmię i Mazury. Słyną one z jezior i lasów. Legenda  „Bratki” pochodzi właśnie z tego regionu.

Polska jest krajem mającym dostęp do Morza Bałtyckiego. Na Pomorzu największym miastem jest Gdańsk. W Bałtyku żyją dorsze, makrele, śledzie i flądry.

Morzem wyruszamy w dalszą podróż palcem po mapie, ale to już inna wyprawa.

 

       1.W jakiej części Europy leży Polska?

 

.......................................................................................................................................................

 

    

       2.W jakiej krainie leży Warszawa?

 

.......................................................................................................................................................

 

        3.Z czego słyną Warmia i Mazury?

 

.......................................................................................................................................................

RECENZJA:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

        

 

TEST - POWTÓRKA

 

  1. Które miasto było drugą stolicą Polski?

-Warszawa

-Gniezno

-Kraków

2.  Która z legend związana jest

           z Krakowem?

-„ O Wandzie co nie chciała Niemca”

- „ O Bazyliszku”

- „Bratki”

3. Która z ryb żyje w Bałtyku?

- pstrąg

- flądra

-złota rybka

4. Które miasto jest stolicą Tatr?

- Płock

- Zakopane

- Gdańsk

5. Z jaką postacią związany jest Toruń?

- z Kopernikiem

- z Chopinem

- z  Tuwimem