Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI


Karta rowerowa.

KARTA ROWEROWA - ZNAKI DROGOWE


Znaki ostrzegawcze

1) A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo",
2) A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo",
3) A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo",
4) A-4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo",
5) A-5 "skrzyżowanie dróg",
6) A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach",
7) A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie",
8) A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie",
9) A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony",
10) A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony",
11) A-7 "ustąp pierwszeństwa",
12) A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym",
13) A-9 "przejazd kolejowy z zaporami",
14) A-10 "przejazd kolejowy bez zapór",
15) A-11 "nierówna droga",
16) A-11a "próg zwalniający",
17) A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne",
18) A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne",
19) A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne",
20) A-13 "ruchomy most",
21) A-14 "roboty na drodze",
22) A-15 "śliska jezdnia",
23) A-16 "przejście dla pieszych",
24) A-17 "dzieci",
25) A-18a "zwierzęta gospodarskie",
26) A-18b "zwierzęta dzikie",
27) A-19 "boczny wiatr",
28) A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym",
29) A-21 "tramwaj",
30) A-22 "niebezpieczny zjazd",
31) A-23 "stromy podjazd",
32) A-24 "rowerzyści",
33) A-25 "spadające odłamki skalne",
34) A-26 "lotnisko",
35) A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki",
36) A-28 "sypki żwir",
37) A-29 "sygnały świetlne",
38) A-30 "inne niebezpieczeństwo",
39) A-31 "niebezpieczne pobocze",
40) A-32 "oszronienie jezdni",
41) A-33 "zator drogowy",
42) A-34 "wypadek drogowy".

Znaki zakazu

1) B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
2) B-2 "zakaz wjazdu",
3) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
4) B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
5) B-4 "zakaz wjazdu motocykli",
6) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych",
7) B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych",
8) B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą",
9) B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych",
10) B-9 "zakaz wjazdu rowerów",
11) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",
12) B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych",
13) B-12 "zakaz wjazdu wózków ręcznych",
14) B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi",
15) B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi",
16) B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę",
17) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m",
18) B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m",
19) B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m",
20) B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t",
21) B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t",
22) B-20 "stop",
23) B-21 "zakaz skręcania w lewo",
24) B-22 "zakaz skręcania w prawo",
25) B-23 "zakaz zawracania",
26) B-24 "koniec zakazu zawracania",
27) B-25 "zakaz wyprzedzania",
28) B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
29) B-27 "koniec zakazu wyprzedzania",
30) B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
31) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych",
32) B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych",
33) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka",
34) B-32 "stój - kontrola celna",
35) B-33 "ograniczenie prędkości",
36) B-34 "koniec ograniczenia prędkości",
37) B-35 "zakaz postoju",
38) B-36 "zakaz zatrzymywania się",
39) B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
40) B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",
41) B-39 "strefa ograniczonego postoju",
42) B-40 "koniec strefy ograniczonego postoju",
43) B-41 "zakaz ruchu pieszych",
44) B-42 "koniec zakazów",
45) B-43 "strefa ograniczonej prędkości",
46) B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości".

Znaki nakazu

1) C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem",
2) C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem",
3) C-3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem",
4) C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem",
5) C-5 "nakaz jazdy prosto",
6) C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo",
7) C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo",
8) C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo",
9) C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku",
10) C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku",
11) C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku",
12) C-12 "ruch okrężny",
13) C-13 "droga dla rowerów",
14) C-13a "koniec drogi dla rowerów",
15) C-14 "prędkość minimalna",
16) C-15 "koniec minimalnej prędkości",
17) C-16 "droga dla pieszych",
18) C-16a "koniec drogi dla pieszych",
19) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi",
20) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych",
21) C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych".

Znaki informacyjne

1) D-1 "droga z pierwszeństwem",
2) D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem",
3) D-3 "droga jednokierunkowa",
4) D-4a "droga bez przejazdu",
5) D-4b "wjazd na drogę bez przejazdu",
6) D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni",
7) D-6 "przejście dla pieszych",
8) D-6a "przejazd dla rowerzystów",
9) D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów",
10) D-7 "droga ekspresowa",
11) D-8 "koniec drogi ekspresowej",
12) D-9 "autostrada",
13) D-10 "koniec autostrady",
14) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów",
15) D-12 "pas ruchu dla autobusów",
16) D-13 "początek pasa ruchu powolnego",
17) D-13a "początek pasa ruchu"
18) D-14 "koniec pasa ruchu",
19) D-15 "przystanek autobusowy",
20) D-16 "przystanek trolejbusowy",
21) D-17 "przystanek tramwajowy",
22) D-18 "parking",
23) D-18a "parking - miejsce zastrzeżone",
24) D-18b "parking zadaszony",
25) D-19 "postój taksówek",
26) D-20 "koniec postoju taksówek",
27) D-21 "szpital",
28) D-21a "Policja",
29) D-22 "punkt opatrunkowy",
30) D-23 "stacja paliwowa",
31) D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów",
32) D-24 "telefon",
33) D-25 "poczta",
34) D-26 "stacja obsługi technicznej",
35) D-26a "wulkanizacja",
36) D-26b "myjnia",
37) D-26c "toaleta publiczna",
38) D-26d "natrysk",
39) D-27 "bufet lub kawiarnia",
40) D-28 "restauracja",
41) D-29 "hotel (motel)",
42) D-30 "obozowisko (kemping)",
43) D-31 "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep",
44) D-32 "pole biwakowe",
45) D-33 "schronisko młodzieżowe",
46) D-34 "punkt informacji turystycznej",
47) D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym",
48) D-35 "przejście podziemne dla pieszych",
49) D-35a "schody ruchome w dół",
50) D-36 "przejście nadziemne dla pieszych",
51) D-36a "schody ruchome w górę",
52) D-37 "tunel",
53) D-38 "koniec tunelu",
54) D-39 "dopuszczalne prędkości",
55) D-40 "strefa zamieszkania",
56) D-41 "koniec strefy zamieszkania",
57) D-42 "obszar zabudowany",
58) D-43 "koniec obszaru zabudowanego",
59) D-44 "strefa parkowania",
60) D-45 "koniec strefy parkowania",
61) D-46 "droga wewnętrzna",
62) D-47 "koniec drogi wewnętrznej",
63) D-48 "zmiana pierwszeństwa",
64) D-49 "pobór opłat".

Znaki kierunku i miejscowości

1) E-1 "tablica przeddrogowskazowa",
2) E-1a "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie",
3) E-1b "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę",
4) E-2a "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni",
5) E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią",
6) E-2c "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie",
7) E-2d "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie",
8) E-2e "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę",
9) E-2f "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę",
10) E-3 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi",
11) E-4 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość",
12) E-5 "drogowskaz do dzielnicy miasta",
13) E-6 "drogowskaz do lotniska",
14) E-6a "drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej",
15) E-6b "drogowskaz do dworca autobusowego",
16) E-6c "drogowskaz do przystani promowej",
17) E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi",
18) E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego",
19) E-9 "drogowskaz do muzeum",
20) E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury",
21) E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody",
22) E-12 "drogowskaz do punktu widokowego",
23) E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego",
24) E-13 "tablica kierunkowa",
25) E-14 "tablica szlaku drogowego",
26) E-14a "tablica szlaku drogowego na autostradzie",
27) E-15a "numer drogi krajowej",
28) E-15b "numer drogi wojewódzkiej",
29) E-15c "numer autostrady",
30) E-15d "numer drogi ekspresowej",
31) E-15e "numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu",
32) E-16 "numer szlaku międzynarodowego",
33) E-17a "miejscowość",
34) E-18a "koniec miejscowości",
35) E-19a "obwodnica",
36) E-20 "tablica węzła drogowego na autostradzie",
37) E-21 "dzielnica (osiedle)",
38) E-22a "samochodowy szlak turystyczny",
39) E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym",
40) E-22c "informacja o obiektach turystycznych".

Znaki uzupełniające

1) F-1 "przejście graniczne",
2) F-2 "przekraczanie granicy zabronione",
3) F-3 "granica obszaru administracyjnego",
4) F-4 "nazwa rzeki",
5) F-5 "uprzedzenie o zakazie", 6) F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem",
7) F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo",
8) F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi",
9) F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej",
10) F-10 "kierunki na pasach ruchu",
11) F-11 "kierunki na pasie ruchu",
12) F-12 "znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem",
13) F-13 "przejazd tranzytowy",
14) F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
15) F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
16) F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania",
17) F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu",
18) F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej",
19) F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej",
20) F-18 "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów",
21) F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów",
22) F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów",
23) F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię",
24) F-22 "ograniczenia na pasie ruchu".

Tabliczki do znaków drogowych

1) T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego,
2) T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu,
3) T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo,
4) T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo,
5) T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój,
6) T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów,
7) T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej,
8) T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem),
9) T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem),
10) T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej),
11) T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej),
12) T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe,
13) T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
14) T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi,
15) T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze,
16) T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową,
17) T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni,
18) T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
19) T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
20) T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
21) T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
22) T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa,
23) T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce,
24) T-19 tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych,
25) T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
26) T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje,
27) T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych,
28) T-23a tabliczka wskazująca motocykle,
29) T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe,
30) T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne,
31) T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
32) T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową,
33) T-23f tabliczka wskazująca autobusy,
34) T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy,
35) T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi,
36) T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi,
37) T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę,
38) T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
39) T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania,
40) T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania,
41) T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania,
42) T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu,
43) T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci,
44) T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata,
45) T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
46) T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni.

DODATKOWE ZNAKI PIONOWE

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

1) G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
2) G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
3) G-1c "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni",
4) G-1d "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
5) G-1e "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
6) G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni",
7) G-2 "sieć pod napięciem",
8) G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",
9) G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym".

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

1) AT-1 "sygnalizacja świetlna",
2) AT-2 "sygnalizacja świetlna wzbudzana",
3) AT-3 "niebezpieczny zjazd",
4) AT-4 "stromy podjazd",
5) AT-5 "ruch kolizyjny",
6) BT-1 "ograniczenie prędkości",
7) BT-2 "koniec ograniczenia prędkości",
8) BT-3 "blokada zwrotnicy",
9) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie".

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

1) R-1 "szlak rowerowy krajowy",
2) R-1a "początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego",
3) R-1b "zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego",
4) R-2 "szlak rowerowy międzynarodowy",
5) R-2a "zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego",
6) R-3 "tablica szlaku rowerowego".

Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

1) W-1 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym",
2) W-2 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym",
3) W-3 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych",
4) W-4 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych",
5) W-5 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych",
6) W-6 "szerokość mostu lub środka przeprawowego",
7) W-7 "wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu".

ZNAKI DROGOWE POZIOME

1) P-1 "linia pojedyncza przerywana",
2) P-2 "linia pojedyncza ciągła",
3) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna",
4) P-4 "linia podwójna ciągła",
5) P-5 "linia podwójna przerywana",
6) P-6 "linia ostrzegawcza",
7) P-7a "linia krawędziowa przerywana",
8) P-7b "linia krawędziowa ciągła",
9) P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
10) P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
11) P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania",
12) P-9 "strzałka naprowadzająca",
13) P-10 "przejście dla pieszych",
14) P-11 "przejazd dla rowerzystów",
15) P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop",
16) P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów",
17) P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów",
18) P-15 "trójkąt podporządkowania",
19) P-16 "napis stop",
20) P-17 "linia przystankowa",
21) P-18 "stanowisko postojowe",
22) P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy",
23) P-20 "koperta",
24) P-21 "powierzchnia wyłączona",
25) P-22 "BUS",
26) P-23 "rower",
27) P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej",
28) P-25 "próg zwalniający".

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

1) S-1 sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem,
2) S-2 sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką,
3) S-3 sygnalizator kierunkowy,
4) S-4 sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu,
5) S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych,
6) S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów,
7) S-7 sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu.
Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
1) SB sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami,
2) ST sygnalizator z sygnałami dla tramwajów,
3) STK sygnalizator kierunkowy dla tramwajów,
4) STT-1 sygnał oznaczający zakaz wjazdu tramwaju za sygnalizator,
5) STT-2 sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we wskazanym kierunku.
ZNAKI OSTRZEGAWCZEZNAKI ZAKAZUZNAKI NAKAZUZNAKI INFORMACYJNETABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCHZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI
powrót do strony głównej>>>

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

www.edukator.org.pl

certyfikat szkoły przyjaznej dziecku
Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
i miesiąca października 2007

w konkursie Eduseeka!!!Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁYSprawdź pogodę
w Andrychowie!
 

Pogoda
      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone