ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO

2009/ 2010

KLASY       I   - III

8 00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych:

                                               II D – sala 9a        II E – sala 6      II F – sala 7      

         III A – sala 6a         III B – sala 12a    III C – sala 7a       III D – sala 10a     III E – sala 11a    III F – sala 8a

 

9 00 – uroczysta msza ¶więta

10 00 – spotkanie uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej; potem spotkanie w wyznaczonych salach lekcyjnych

     I A – sala 12a        I B – sala 10a        I C – sala 6      I D – sala 11a          I E – sala 7         I F – sala 7a

 

10 00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych:

II A – sala 6a              II B – sala 8a             II C – sala 9a