WORTAL             INFORMACYJNO             EDUKACYJNY               MŁODYCH
  STRONA SZKOLNA      BEZPIECZNA SZKOŁA    SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKIweb stats stat24


Małopolska Akcja Odblaskowa Szkoła


HAPPENING
"Byłem, jestem i będę bezpieczny".
w ramach małopolskiej akcji
"Odblaskowa Szkoła".
        W dniu 29 września w Naszej Szkole nie odbyły się tradycyjne lekcje w budynku Szkoły. Pomimo bardzo brzydkiej w tym dniu aury (padał deszcz, było zimno)w ramach edukacji komunikacyjnej o godz. 15. 00 cała Szkoła - 700 uczniów (58 było w tym dniu nieobecnych) wraz z nauczycielami i rodzicami przemaszerowała ubrana w kamizelki odblaskowe ulicami Andrychowa (Włókniarzy, Starowiejską, Szewską, Krakowską, 1 Maja, Legionów) na miejsce docelowe happeningu - Plac Mickiewicza w Andrychowie.

         "Korowód Odblaskowy" otwierał oznakowany radiowóz Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach, za nim w bezpiecznej odległości poruszała się kolumna rowerzystów wraz z nauczycielem wychowania komunikacyjnego p. Krystyną Matusiak. Zaraz za rowerami maszerowała Maltańska Służba Medyczna, następnie kolejno wraz z wychowawcami, rodzicami, Strażą Miejską i służbami porządkowymi podążały klasy I, II, III, IV, V i VI.

        Korowód odblaskowy zamykała Maltańska Służba Medyczna wraz z Patrolem Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach.

Uczniowie w czasie przemarszu nieśli wykonane przez siebie transparenty i znaki drogowe.

Co pewien czas z głośnika radiowozu rozlegały się komunikaty informujące mieszkańców Andrychowa o trasie happeningu, organizatorach oraz o akcji "Odblaskowa Szkoła".

        W trakcie przemarszu przechodnie często zatrzymywali się, podziwiając ilość maszerujących "odblaskowych osób". Na pewno było to dla Andrychowian niecodzienne zjawisko, gdyż nigdy wcześniej taka akcja nie miała miejsca. Dało się słyszeć komentarze: "Bardzo dobra akcja- może rodzice zwrócą dzięki niej uwagę, że noszenie odblasków jest dla dziecka prawie tak samo ważne jak ubranie i jedzenie..."

        Na Placu Mickiewicza wszyscy uczestnicy happeningu wraz z 25 zaproszonymi gośćmi zgromadzili się przed wypożyczoną z Centrum Kultury i Wypoczynku sceną.
Pierwsza głos zabrała Pani dyrektor - Anna Rychter, która przywitała gości (współorganizatorów :Straż Miejską z Andrychowa - Komendanta p. Jana Kajdasa, Dyrektora Centrum kultury i Wypoczynku w Andrychowie - p. Łukasza Dziedzica, zaproszonych gości: Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach - p. Józefa Żeglińskiego, Asystenta Burmistrza Andrychowa - p. Franciszka Penkalę, Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Andrychowie - p. Leszka Kucharskiego, Komendanta Powiatowej Policji z Wadowic - p. Marię Łopusińska, Komendanta Komisariatu Policji z Andrychowa - p. Jerzego Pasia, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Andrychowa - p. Antoniego Hutniczaka, Komendanta Maltańskiej Służby Medycznej - p. Magdalenę Kierczak, SPONSORÓW kamizelek odblaskowych, zawieszek i opasek: - Firmę "Euroblask" - p. Jerzego Wyrwiaka, Firmę "Ogniochron" - p. Krystynę Pochopień i p. Grzegorza Tomiaka, p. Wita Ziółkowskiego - właściciela całodobowej stacji Paliw, Bank Spóldzielczy z Andrychowa - p. Małgorzatę Matusiak oraz MEDIA - redaktorów: "Nowin Andrychowskich", "Twojego Radia Andrychów", "Kroniki Beskidzkiej", "Gazety Krakowskiej", "Dziennika Polskiego").

        Na scenie odbyło się wręczenie nagród laureatom sześciu konkursów, które odbyły się w szkole w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła".
Następnie odbył się występ zwycięzców konkursów na wiersz i piosenkę.
         Do uczniów rodziców i nauczycieli swoją "prelekcję odblaskową" skierował Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach asp. sztab. Paweł Migdałek.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej zapoznał uczniów z odblaskami stosowanymi w ratownictwie, a także zaprosił do obejrzenia sprzętu ratowniczego.
Kliknij w link, aby obejrzeć film: FILM "HAPPENING"


      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone