Poradnik dla szkolnych dziennikarzy

6.            recenzja;

- kto?
- co?
- gdzie?
- kiedy?
- jak?
- dlaczego?
- z jakimi skutkami?

Szata graficzna gazety

Bibliografia

  1. W. Pisarek: Retoryka dziennikarska. Kraków 1988.
  2. A. Magdoń: Reporter i jego warsztat. Kraków 1993.
  3. R. Jedliński: Gatunki publicystyczne w szkole średniej. Warszawa 1974
  4. Poradnik dla dziennikarzy z Europy środkowej i wschodniej. Warszawa, Washington 1990.
  5. Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Kraków 1978.
  6. S. Jaworski: Terminy literackie. Słownik szkolny. Warszawa 1991

Opracował Piotr Szczepański