Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Problemy wychowawcze i zdrowotne uczniów

DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA

Dysleksja rozwojowa - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, u których współwystępują zaburzenia funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, zaangażowanych w procesy nabywania tych umiejętności.

Termin "dysleksja rozwojowa" wskazuje na fakt wczesnych uwarunkowań tych trudności trwających od urodzenia, a nie nabytych w późniejszym okresie życia (Marta Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Metody diagnozy i terapii, 1990)

Zaburzenia te mogą dotyczyć funkcji:

 • analizy i syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej symboli graficznych,
 • analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej sekwencyjnej i bezpośredniej,
 • pamięci słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • funkcji językowych,
 • motoryki,
 • lateralizacji (przewagi stronnej ciała),
 • orientacji w kierunkach i przestrzeni,
 • współdziałania, czyli integracji w/w. procesów.


 • Nasilenie trudności w czytaniu i pisaniu zależne jest od głębokości i zakresu zaburzeń poszczególnych funkcji
  Zakres zaburzeń jest wąski, gdy dotyczy tylko jednej funkcji uczestniczącej w procesie czytania i pisania lub szeroki, gdy dotyczy kilku funkcji jednocześnie. Przy poważnych trudnościach w czytaniu i pisaniu występują na ogół sprzężone zaburzenia kilku funkcji.
  Dla określenia rodzaju poszczególnych trudności w czytaniu i pisaniu stosuje się na ogół trzy pojęcia: dysleksja, dysortografia i dysgrafia.

  Dysortografię jako zaburzenie w pisaniu rozpoznajemy wówczas, gdy występuje od początku nauki szkolnej u dziecka o prawidłowym rozwoju umysłowym, którego pismo wykazuje różnego rodzaju odstępstwa od prawidłowego zapisu wyrazów, w tym błędy ortograficzne, pomimo znajomości podstawowych zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania.

  Z definicji wynika, że należy rozpoznawać:

  1. Jakiego rodzaju trudności ma uczeń w pisaniu (także w czytaniu, czy też innych formach działalności szkolnej)?
  2. Kiedy te trudności się pojawiły?
  3. Czy uczeń zna zasady pisowni?
  4. Czy uczeń ma motywację do poprawnego pisania?

  Dysleksję jako specyficzne trudności w czytaniu rozpoznajemy u dziecka wówczas, gdy jest ono prawidłowo rozwinięte intelektualnie, a mimo to ma trudności z opanowaniem umiejętności czytania i w tym zakresie znacznie odbiega od średniego poziomu klasy, do której uczęszcza, i od przeciętnych umiejętności czytania osiąganych w jego wieku. Trudności w czytaniu na ogół szybciej ustępują niż w pisaniu. Niemniej jednak część dyslektyków nie osiąga nigdy biegłości w czytaniu.

  Dysgrafia to trudności w opanowaniu umiejętności pisania poprawnego pod względem graficznym.
  Objawy:

 • niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń, niekształtność liter,
 • niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów (zróżnicowanie wielkości),
 • nierównomierne zagęszczenie pisma,
 • niejednolite położenie pisma (nachylenie liter),
 • litery "drżące" o niepewnej linii.

  Znaczne nasilenie tych cech powoduje, że pismo jest nieestetyczne oraz mało lub zupełnie nieczytelne.

  Oprac. na podstawie "Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym".

  Co warto przeczytać?

  1. Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dysleksji rozwojowej Janina Mickiewicz, Jedynka z ortografii.

  Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym

  2. Usprawnianie umiejętności czytania i pisania u uczniów dyslektycznych

  3.Janina Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych (Zeszyty 1,2,3)

  4.Krystyna Grabowska, Jadwiga Jastrząb, Janina Mickiewicz, Maria Wojak, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych

  Źródło:www.serwisy.gazeta.pl/edukacja/
  więcej o dysleksji>>>
  powrót do strony głównej>>>


  Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE  Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
  4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".


  Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
  I MIEJSCE
  na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
  w konkursie Eduseeka!!!


  Konkurs
  "Szkoła z tradycją"


  LOGO SZKOŁY

  Sprawdź pogodę
  w Andrychowie! 


  Pogoda

        © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone