WORTAL             INFORMACYJNO             EDUKACYJNY               MŁODYCH
  STRONA SZKOLNA      BEZPIECZNA SZKOŁA    SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKIweb stats stat24


Zachowanie w sytuacjach zagrożeń

Zagrożenie bioterroryzmem

         To nowy rodzaj zagrożenia cywilizacyjnego polegającego na świadomym działaniu w celu powodowania epidemii lub zarazy zagrażającej zdrowiu i życiu ludności.


Atak bioterrorystyczny może być:

 • zapowiedziany, ale mało prawdopodobny,
 • wybuchami gazu,


 • zapowiedziany i pewny,


 • niezapowiedziany, ale szybko wykryty,


 • niezapowiedziany, późno wykryty. • Potwierdzony atak bioterrorystyczny wymaga od obywateli rozumnego i zdyscyplinowanego zachowania polegającego na ścisłym stosowaniu się do zaleceń służb i inspekcji prowadzących działania:

 • ratownicze,


 • policyjne,


 • sanitarno-epidemiologiczne,


 • innych w zależności od rozwoju sytuacji.


 • Dyscyplina społeczeństwa umożliwia ograniczenie zagrożenia,

  W przypadku podejrzenia wystąpienia sytuacji, która może mieć znamiona ataku bioterrorystycznego (np. przesyłka podejrzana) lub objawy chorobowe (decyduje lekarz) należy:

 • ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się zagrożenia,


 • postępować z rozwagą i ściśle współpracować z odpowiedzialnymi służbami.


 • Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.  P R Z E S Y Ł K A N I E W I A D O M E G O P O C H O D Z E N I A

  W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

 • brak nadawcy,


 • brak adresu nadawcy,


 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się, należy :

 • nie otwierać tej przesyłki,


 • umieścić ją w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć,


 • worek należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą,


 • paczki nie należy przemieszczać, należy pozostawić ją na miejscu,


 • następnie należy powiadomić lokalny posterunek policji (tel.997;komórka 112) lub straż pożarną (tel.998). Służby podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki. • W przypadku, gdy podejrzana przesyłka zostanie otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

 • możliwie nie ruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okno);


 • należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem;


 • należy dokładnie umyć ręce;


 • zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić;


 • ponownie dokładnie umyć ręce;


 • w przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki;


 • bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr 997;komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek. • Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.


  / Źródło http://www.bialystok.uw.gov.pl/


        © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone